Edoovillage #1486 - Ghana, Odumase: Sereso Holy Trinity rc Basic School | Ghana Union Düsseldorf e.V. - Photo Album