Progrés global: 23084 Dootronics    16974 Entregats    1779 Escoles    556101 Estudiants    301 Hubs    364868 Kg de CO2 estalviats    137 Països