Progrés global: 20518 Dootronics    14214 Entregats    1575 Escoles    509186 Estudiants    270 Hubs    308148 Kg de CO2 estalviats    132 Països