Progrés global: 16475 Dootronics    11208 Entregats    1349 Escoles    444851 Estudiants    259 Hubs    242146 Kg de CO2 estalviats    127 Països