Progrés global: 17555 Dootronics    11914 Entregats    1401 Escoles    460053 Estudiants    263 Hubs    257281 Kg de CO2 estalviats    127 Països