Progrés global: 21202 Dootronics    15787 Entregats    1624 Escoles    529398 Estudiants    278 Hubs    339817 Kg de CO2 estalviats    134 Països