Progrés global: 27225 Dootronics    19852 Entregats    1966 Escoles    612871 Estudiants    347 Hubs    369048 Kg de CO2 estalviats    139 Països