Progrés global: 25762 Dootronics    18578 Entregats    1904 Escoles    597761 Estudiants    315 Hubs    357413 Kg de CO2 estalviats    138 Països