Progrés global: 18168 Dootronics    12446 Entregats    1452 Escoles    474910 Estudiants    264 Hubs    268196 Kg de CO2 estalviats    130 Països