menú

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Le Menu de Navigation Principal

La mise en page du système Labdoo est contrôlé par le menu de navigation principal (MNP), qui se trouve en haut de la page. Le MNP est présent dans toutes les pages et permet aux utilisateurs de se diriger rapidement vers les divers outils et ressources. Une caractéristique importante du MNP est la disponibilité des différentes options dépend du rôle de l'utilisateur. Plus un utilisateur a de rôles, plus il/elle aura d'options dans le MNP.

Afegir una pàgina de superhub

Els usuaris amb la funció superhub també poden crear pàgines noves a la plataforma labdoo.org per ajudar a gestionar les activitats de divulgació a les seves regions. Aquesta característica permet que aquest tipus d'usuaris proporcionin continguts localitzats específics de la regió que estiguin cobrint.

Per crear una pàgina de superbols, segueix els passos següents (hauràs de tenir assignada el rol superhub al teu usuari):

El menú de navegación principal (MNP)

El diseño del sistema Labdoo se controla a través del menú principal de navegación (MNP), situado en la parte superior de la página. El MNP está presente en todas las páginas y permite a los usuarios moverse rápidamente a los diversos recursos y herramientas. Una propiedad importante del MNP es que la disponibilidad de las diversas opciones depende del papel del usuario. Cuantas más funciones tenga un usuario, más opciones verá en el menú principal de navegación.