drivers

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Configuració posterior a la instal·lació

En aquesta secció descriurem els passos finals de postinstal·lació. Aquests passos s'han de seguir un cop hagis completat la instal·lació de la imatge de Labdoo (tal com es descriu a les seccions anteriors) per garantir que el sistema estigui configurat correctament i estigui preparat per ser lliurat a la seva escola de destinació. Pots confiar tant en la descripció del text com en els vídeos per completar aquests passos.