Superhubs

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Un hub que engloba diversos concentradors dins d'una mateixa regió geogràfica s'anomena superhub. Els superhubs afegeixen dues funcions addicionals al sistema Labdoo:

  • Estan autoritzats a crear hubs dins de la seva regió. Aquesta característica ajuda a descentralitzar el procés de creació de hubs permetent així un creixement més sostenible i eliminar possibles embossos derivats de la centralització.
  • Poden tenir les seves pròpies pàgines. Els superhubs poden crear les seves pròpies pàgines de Labdoo per ajudar a localitzar millor determinades activitats regionals. Per exemple, poden escriure una pàgina informativa en un llenguatge específic per ajudar a difondre'l a l'àrea geogràfica on es troben els hubs inclosos al superhub.

En les dues seccions següents, les dues característiques anteriors es descriuen amb més detall.


Continue reading under this section:
Crear nous hubs

Afegir una pàgina de superhub

Redirigir peticions al teu superhub utilitzant pàgines de contacte

Gestionar les teves rutes de conversió d'Adwords