Permetre que altres usuaris ens ajudin a gestionar els nostres dootrònics

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Sovint necessitem l'ajuda d'altres usuaris en l'edició d'un dootrònic que estem gestionant, de manera que ens puguin ajudar a actualitzar-ne l’estat en el seu camí cap a l'escola de destí. Per permetre que un altre usuari editi un dootrònic que estem gestionant, cal seguir els següents passos:

  • Aneu a la pàgina del dootrònic i cliqueu a la pestanya «Edita».
  • Cliqueu a la pestanya «Informació addicional».
  • Empleneu el camp «Editors addicionals» amb el nom d'usuari de la persona a la qual vulgueu donar drets d'edició sobre aquest dootrònic. Per acabar, cliqueu al botó «Desa» al final de la pàgina.

Figura. Permetre que altres usuaris ens ajudin a gestionar els nostres dootrònics.


Continue reading to the next page:
Qui pot editar un dootrònic?


Go back to read the previous page:
Control de revisions i clonació