rescatar

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Guia Labdoo per rescatar portàtils

Hi ha diverses estratègies per recollir ordinadors portàtils sense utilitzar a la teva comunitat local. Moltes de les persones que coneixes tenen ordinadors portàtils que no s'utilitzen i l'objectiu és donar-lis una opció per reutilitzar-los i convertir-los en potents dispositius educatius. Aquí tens algunes idees per ajudar-te a trobar i rescatar portàtils ociosos.

1. Pensa en 5 persones que segurament donaran els seus ordinadors portàtils usats.

Labdoo Guía para Rescatar una Laptop

Existen varias estrategias para recolectar laptops no utilizados de su comunidad local. Muchas de las personas que usted conoce tienen computadoras portátiles sin usar sentadas ociosas y el objetivo es darles una opción para reutilizarlas y convertirlas en poderosos dispositivos educativos. Aquí hay algunas ideas para ayudarle a encontrar y rescatar portátiles inactivos.

1. Piense en 5 personas que probablemente donarán sus computadoras portátiles usadas.