edoovillage

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Qui pot crear i gestionar una edoovillage?

La creació d'edoovillages està restringida a persones que pertanyen a un hub, voluntaris a llarg termini que saben com funcionen les coses i ajuden a la següent persona en el procés, funcionem d'aquesta manera, hi ha sempre diferents persones a càrrec de cada pas de el procés. Algú de l'organització crea l'edoovillage i algú més sobre el terreny és responsable a la destinació: informa sobre les necessitats i sobre la recepció dels dootrònics. És aconsellable que aquestes dues funcions les portin a terme dues persones diferents.

¿Quién puede crear y administrar Edoovillages?

La creación de edoovillages se limita a personas que pertenecen a un hub, voluntarios a largo plazo que saben cómo funcionan las cosas y ayudar a la siguiente persona en el proceso, esta es la forma en que de alguna manera el trabajo, hay siempre diferentes personas a cargo de cada paso de el proceso. Alguien en la organización crea el edoovillage y alguien más en el campo es responsable en el destino: informa sobre las necesidades y sobre la recepción de dootronics. Es recomendable que estas dos funciones sean realizadas por dos personas diferentes.