Edoovillage #1392 - Uganda, Kyeshero: KYESHERO COMMUNITY VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL | Uganda Friends eV | SES Bonn - Photo Album