Belarus, Zhodino: Schule Nr 2 (Tschernobylhilfe eV) - Photo Album