Belarus, Zhodino: Mädchengymnasium (Initiative Tschernobyl-Hilfe eV) - Photo Album