Què són els dootronics

×

Missatge d'estat

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

A Labdoo, fem servir la paraula dootronics (compost de labdoo electronics) per referir-nos a qualsevol aparell informàtic capaç de ser destinat a l'ús educatiu/formatiu. Un dootronic pot ser qualsevol ordinador portàtil, tablet, ebook o aparell computeritzat en general amb la capacitat de poder ser carregat i configurat amb software educacional i transportat de manera sostenible a l’escola que el necessiti. Els nostres requeriments mínims actualment per donar un ordinador portàtil son: Pentium M CPU amb 756MB de RAM.

Els Dootronics a la xarxa social Labdoo es seguida per una etiqueta única anomenada Labdoo ID. La Labdoo ID consisteix en un número de 9 dígits únic i un codi QR únic. El codi QR senyala a la URL del dootronic i proveeix les funcions de traçabilitat i transparència del procès, permeten que els donants i els participants coneguin l’estat del dootronic en el que han contribuït.


Figura. Cada dootronic és etiquetat amb una única Labdoo ID com la que aquí es veu.

Dootronics segueix diferents estats des de la seva inclusió al sistema Labdoo, fins al moment de la seva entrega a l’escola, i fins al seu estat final de reciclatge a on l’ordinador es desballestat en parts reutilitzables. Aquests estats permeten als participants organitzar les seves tasques al voltant de cada dootronic de manera ordenada i transparent.

Els possibles estats d’un dootronic poden ser:

S0: Etiquetat amb el Labdoo ID
S1: Donació rebuda, esperant passar el control de qualitat
S2: Control de qualitat passat
S3: Assignat a una edoovillage, esperant transport
S4: Entregat i en ús
S5: Esperant per ser reciclat
S6: Reciclat
S7: (A la biblioteca de l’escola) Sortida
S8: (A la biblioteca de l’escola) Disponible
S9: Entregat però no funciona
T1: En transit a una edoovillage
T2: En transit a una planta de reciclatge
L1: Dootronic perdut

Tags: 

Continue reading to the next page:
El Hubs Labdoo


Go back to read the previous page:
La Xarxa Social Humanitària Labdoo - Com funciona